Sekce domovské stránky

Čo vám ponúkame? 

… Nič viac, ako to, že budeme stáť po Vašom boku v časoch, keď sa stanete terčom alebo svedkom tzv. vzťahovej patológie – mobbingu, bossingu, staffingu, obťažovania (harassmentu), diskriminácie, šikany,  stalkingu (prenasledovania), atp.  – a nebudete si s touto okolnosťou celkom vedieť rady.

Máme už skoro 20-ročnú skúsenosť v tejto oblasti, a hoci sme sa angažovali – či už ako svedok, alebo ako tzv. vedľajší účastník konania – v minulosti aj v mnohých súdnych sporoch, teraz sa viac prikláňame k riešeniu takýchto konfliktov a sporov mimosúdnou cestou. To znamená dohodou obidvoch zúčastnených strán sporu, hoci obvykle takú dohodu nebýva jednoduché dojednať. Ale práve v tom by pre vás naše know-how mohlo byť zaujímavým.

Patologické vzťahy – ktoré často znižujú pracovný výkon a poškodzujú aj zdravie – možno prirovnať k uzlom, ktoré sa „zauzlili“ a nie je jednoduché ich, bez pomoci nezávislých expertov, rozpliesť.

Ale rozhodne stojí za to to aspoň skúsiť, a takto sa pokúsiť následky príp. škody na zdraví či majetku aspoň minimalizovať!