Psychické násilí by mělo být i právně posuzováno stejně, jako násilí fyzické …

Obrázek: Dr. Ilse Wagner-Bämayr … tvrdí mnoho zasvěcených a poučených, odborníků i laiků. Německý psychiatr Argeo Bämayr, autor mnoha článků a publikací na toto téma, zveřejnil petici, kterou si – bohužel zatím pouze v jazyce německém – můžete přečíst (a podepsat!) zde … Je nabíledni, že „diagnostikovat“ a hlavně „prokázat a dokázat“ psychické násilí je […]

Více

Anti-Mobbing-Forum Video: Robert G.

6.6. 2020: Tzv. „Nový řád“ – úvaha o současné situaci a možnostech dalšího vývoje… Události posledních měsíců zřetelně naznačily meze demokracie ve které žijeme. O mnoha významných podmínkách a okolnostech našeho života prostě „bylo rozhodnuto“! A (nám) obyčejným lidem zbývá jenom doufat, že všechna ta (krizová) rozhodnutí mocných (a bohatých!) se uskutečnila ve prospěch celku. […]

Více

(Ne) laskavá místa …

Info & motto: „Inspektoráty práce řeší více případů šikany v práci… “ (Radiožurná ČRo, 9.2. 2020) Poznámka: Tak přesně to „se řešilo“ i v roce 2004 … (pb) Několik slov úvodem … Tzv. vztahové patologii a vztahovému poradenství na pracovišti se věnuji od roku 1999 a zkušeností jsem za tu dobu nasbíral víc než dost. […]

Více

O přivlastňovačích a přivlastňování, mobbingu a jiných vztahových patologiích …

Mnoho lidí má za to, že stále více se rozevírající nůžky mezi bohatými a chudými obyvateli tohoto světa by mohly být v dohledné době skutečně velkým problém! Až tak velkým, že by z toho mohla být další válka, jak se to v lidské historii již opakovaně stalo. A nejenom válka regionální – těch máme ostatně […]

Více

Psychické týrání (mobbing) Juliana Assange …

.. trvá – alespoň podle vyjádření zvláštního pověřence OSN pro lidská práva a týrání Nielse Melzera – již několik let! (Viz kupř. jeho vystoupení dne 29.11. 2019 v Berlíně . ) Julian Assange je australský investigativní novinář a tzv. whistleblower, který proslul co by zakladatel a provozovatel webových stránek WIKILEAKS. V této pozici a roli […]

Více

Zdanlivá (falešná?) demokracie

V posledních letech se celá řada kolegů – psychologů, ekonomů, žurnalistů či expertů z mnoha jiných oborů – velmi kriticky vyjadřuje na adresu fungování demokracie v EU příp. i jinde. Za všechny bych zde rád zmínil alespoň emeritního profesora univerzity v Severoněmeckém Kielu Rainera MAUSFELDA nebo novináře, moderátora a blogera Kena JEBSENA z Berlína. Demokracie […]

Více