Strukturální násilí a mezilidské vztahy

Až tahle válka skončí, kdo spočítá škody … ???

Žijeme v době „Covidové“ a s tzv. strukturálním násilím se teď můžeme setkat každý den a na každém kroku! A jako v případě každé „války“ či jiných forem násilí a agrese, platí i pro strukturální násilí to, že „zabíjí tvořivost, ničí existence a devastuje vztahy mezi lidmi„!

A to by nemělo nyní zůstat bez povšimnutí!

„Omezení jsou nezbytná a jsou ve veřejném zájmu!“ – dozvídáme se v míře dosud nevídané z médií. Zejména z těch tzv. mainstremových, která dávají široký prostor celé řadě potenciálních diktátorů celostátního i lokálního významu. A ti, jak už tomu u diktátorů bývá dobrým zvykem, nepřipouští na toto téma žádnou diskusi.

Ale co když je to jinak? Co když v této vysoké hře nejde vůbec o zdraví, ale o politiku? A strach? Vyvolávaný záměrně, protože jsou-li poddaní ve strachu, vrchnosti se lépe vládne? A to právě za pomoci strukturálního násilí? – V takovém duchu se totiž vyjádřila již celá řada renomovaných expertů – lékařů, právníků, psychologů i sociologů atp. .

Pak by to všem těmto „diktátorům a diktátorčíkům“ (a jejich rádcům!) měl rozhodně někdo spočítat!!! Škody – na majetku i na lidských životech – z jejich „kompetentních“ rozhodnutí, ať již neuvážených či naopak velmi dobře uvážených a zkalkulovaných, jsou pravděpodobně pro drtivou většinu populace obrovské.

Strach, ale i hněv však bývají špatní rádci a násilí, jak známo, plodí pouze další násilí. Pojďme se tedy se setkat a společně zamyslet nad tím, co je vlastně strukturální násilí? V čem, kde a jakým způsobem se vás – příp. nás všech – dnes taková forma násilí dotýká? Ale i jaké máme možnosti se mu v současné těžké době postavit?

Naše současná nabídka obsahuje formu prezentace s následnou diskusí příp. workshopem na téma „Strukturální násilí a mezilidské vztahy“ . Máte-li zájem, žádejte podrobnější informace na některé z našich kontaktních adres.

Demokracie je o „setkávání a diskusi“ – kritické výměně obsahů a názorů mezi lidmi. Je proto velmi podivné (a podezřelé!), že by tomu – ať již dnes nebo v budoucnu – mělo být jinak.

Autor: Andreas Thiel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *