Psychické násilí by mělo být i právně posuzováno stejně, jako násilí fyzické …

Obrázek: Dr. Ilse Wagner-Bämayr

… tvrdí mnoho zasvěcených a poučených, odborníků i laiků.

Německý psychiatr Argeo Bämayr, autor mnoha článků a publikací na toto téma, zveřejnil petici, kterou si – bohužel zatím pouze v jazyce německém – můžete přečíst (a podepsat!) zde …

Je nabíledni, že „diagnostikovat“ a hlavně „prokázat a dokázat“ psychické násilí je mnohem složitější a obtížnější, než je tomu u násilí fyzického. Celkem jednoduché by to mohlo být v případech pomlouvání, vyhrožování či vydírání … – tzv. mobbingu. Ale jak naložit se složitějšími formami psychického násilí, za které bychom mohli považovat tzv. strukturální násilí nebo násilí ekonomické, atp. ?

A tohoto „násilí“ je po mém soudu ve společnosti mnohem více, než jsme ochotni připustit a stěžejní problémem při jeho odhalování je to, že k tomu v současné společnosti takříkajíc chybí „politická vůle“! Hlavně na straně těch bohatých a mocných.

Jak to vidíte vy?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *