Anti-Mobbing-Forum Video: Robert G.

6.6. 2020: Tzv. „Nový řád“ – úvaha o současné situaci a možnostech dalšího vývoje…

Události posledních měsíců zřetelně naznačily meze demokracie ve které žijeme. O mnoha významných podmínkách a okolnostech našeho života prostě „bylo rozhodnuto“! A (nám) obyčejným lidem zbývá jenom doufat, že všechna ta (krizová) rozhodnutí mocných (a bohatých!) se uskutečnila ve prospěch celku.

Nemyslí si to však všichni a protestují v obavě, že je mnohá z těchto omezení a nařízení poškodila a že zůstanou v platnosti i po (koronavirové) krizi. Nebo, že přijdou další a ještě mnohem horší!

Strach, absence či dokonce záměrná negace veřejné diskuse, nepřipouštění odlišného názoru… Zesměšňování a znevažování kritických hlasů či dokonce ostrakizace (zapuzení) samotných kritiků… – S tím vším jsme se v minulých dnech a měsících měli možnost setkávat až příliš často. A tak se asi nelze divit tomu, že v tom mnoho kriticky smýšlejících občanů vidí něco jako „zastírací manévr“. Takový, který by většině lidí mohl bránit v pochopení toho, co se vlastně stalo, proč se to stalo a kdo z toho má či bude mít ten největší prospěch.

To, co právě přichází bývá považováno a označováno i jako „nový řád“, ve kterém údajně dojde k reorgnizaci celé naší společnosti.

Někteří skeptici v tom vidí pouze další rozevírání nůžek a nadvládu těch bohatých, kteří ještě více zbohatnou a těch chudých, kteří ještě více zchudnou! – Tedy totální „demokracii elit“, o které se již otevřeně a docela často mluví (R. Mausfeld).

Ale rýsuje se zde i jiná možnost. A sice taková, že „pohár přeteče“ a obyčejní lidé se naučí efektivně protestovat či dávat najevo svoji nelibost a nevoli! – Zřejmě pod tíhou dalších a dalších nařízení, omezení či dokonce „výpadů“ ze stran těch bohatých a mocných.

REAKCE …

Videovstup č. 7: Naše stanovisko k Závěrečné zprávě

7.7. 2020: E-mail – Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na podnět ke kontrole. S pozdravem Ing. Yvetta Hazuková, inspektor, Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, Kladenská 103/105 160 00 Praha 6

5.5. 2020 – RE: (Poznámka či návrh k e-mailu ing. Koláře ze dne 14.4. 2020)

Vážený pane inženýre,

děkuji za Vaši zprávu a mám za to, že by se Vaše kontrola (BNP Paribas …) měla zaměřit zejména na podmínky či okolnosti skončení pracovního poměru pana Roberta G. Některé okolnosti, design a průběh schůzky, na které došlo k podepsání dohody o skončení pracovního poměru (27.8. 2019) by totiž mohly naznačovat, že by k podepsání této dohody mohlo dojít i pod nátlakem. A to by v případě soudního sporu mohlo zpochybňovat platnost této dohody. Jako zmocněnec pana G. v této věci se proto nemohu vyhnout nalezení pravdivých odpovědí na následující otázky:

1. Mělo nové francouzské vedení opravdu v úmyslu s panem G. dne 27.8. 2019 o problémech na pracovišti skutečně mluvit příp. kdy od tohoto svého záměru upustilo?

2. Zda a jakou roli v rozhodnutí se jej (pana G.) zbavit sehrálo video, které jsme spolu natočil a které dosud nebylo zveřejněno?
3. Jak moc zaměstnavatel pana G. respektoval a respektuje moji roli zmocněnce a proč jsem k ukončení prac. poměru dohodou nebyl přizván či dokonce proč bylo panu G. na této schůzce (27.8.) vyhrožováno , když se chtěl se mnou, tedy svým zmocněncem, poradit alespoň telefonicky…?

Dejte mi laskavě do konce tohoto měsíce vědět, v jakém časovém horizontu proběhne Vaše šetření.

Děkuji za Vaši pozornost a zájem a zůstávám s pozdravem… PhDr. Pavel Beňo

E-mail, 14.4. 2020:

Dobrý den, Vážený pane doktore,

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu (dále jen „inspektorát“) obdržel dne 31. 3. 2020 a dne 9. 4. 2020  Váš opakovaný dotaz ohledně kontroly u subjektu BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod se sídlem Karla Engliše 3208/5, Praha, PSČ 150 00, IČ: 03814742.

Jako přímý nadřízený inspektorky provádějící kontrolu, Vám poskytuji informaci, že ke dni 7. 4. 2020 byla inspektorka s dalšími inspektory přeložena na úřad práce na dobu 60 dnů za účelem provádění prací v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR.

Kontrola k dnešnímu dni ukončena nebyla; po jejím ukončení budete o výsledku informován v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ing. Petr Kolář

zastupující vedoucí oddělení inspekce III (PVP)

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

Kladenská 103/105

160 00 Praha 6

tel.: + 420 950 179 310

NÁŠ POHLED – SNAŽENÍ – AKCE …

1. Uvedení do situace … odpovědi na 2 otázky:

The Rime of the Ancient Mariner (Publikováno s laskavým svolením autora.)

The Rats in the Walls … (Publikováno s laskavým svolením autora.)

2. Událost v bance …

… A smutno a teskno (Publikováno s laskavým svolením autora.)

Solitude (Publikováno s laskavým svolením autora.)

3. Kancelář ombudsmana/ky …

Trafalgar (Publikováno s laskavým svolením autora.)

4. Žádost …

5. Předžalobní výzva …

Král duchů …

2 textové dokumenty: Předžalobní výzva a Reakce banky na výzvu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *