Psychické týrání (mobbing) Juliana Assange …

.. trvá – alespoň podle vyjádření zvláštního pověřence OSN pro lidská práva a týrání Nielse Melzera – již několik let! (Viz kupř. jeho vystoupení dne 29.11. 2019 v Berlíně . )

Julian Assange je australský investigativní novinář a tzv. whistleblower, který proslul co by zakladatel a provozovatel webových stránek WIKILEAKS. V této pozici a roli se mu v minulosti podařilo odhalit mnoho špinavostí, manipulací a korupčního jednání tzv. přivlastňovačů

Jako přivlastňovače si dovolím označit osoby a typy – obvykle a ne náhodou – převážně ze světa „bohatých a mocných“, kterých významnou a často dokonce jedinou – předností je jejich necitlivost a bezohlednost k potřebám druhých lidí. S tou pak jde ruku v ruce jejich chtivost a také odhodlanost parazitovat na práci jiných a přivlastňovat si hodnoty, které vytvořil někoho jiný!

Současná situace, ve které se Julian Assange ocitl, připomíná v mnohém štvanici či dokonce klasický lynč, ve kterém se všeho schopná smečka přivlastňovačů vehementně vrhá na toho odvážlivce, který si dovolil poukázat na její agresivní a loupeživé praktiky…

Má-li profesor Melzer pravdu, lze jako mobbera v případě trestního stíhání a uvěznění Juliana Assange v nejtěžším anglickém vězení , označit nejednoho vysokého politika či političku USA, Ekvadoru, Velké Británie a nejspíše i Švédska, kteří/které se ovšem nezřídka zaštiťují pojmy svoboda, spravedlnost a demokracie. – A stejně tak i mnoho vysokých představitelů EU, které nechává příběh Juliana Assange zcela lhostejnými.

Jako jeden z členů skupiny Initiative fuer mobbingfreie Gesundheit e.V. (Iniciativa za zdraví bez mobbingu) jsem znepokojen a rozhořčen nad tím, čím vším si nyní musí Julian Assange procházet jenom proto, že jeho otevřenost a kritičnost vadila hrstce takovýách přivlastňovačů!

A pochopitelně také si v takovém kontextu kladu i následující otázky:

Je demokracie, ve které nyní údajně žijeme skutečnou vládou lidu a pro lid?

Nebo je to pouhé zdání, fasáda či dokonce osvědčený marketingový trik ze strany právě takových přivlastňovačů, kteří jsou ochotní věznit a týrat každého, kdo se byť jenom trochu pokusí posvítit na jejich podivné dealy či dokonce jejich špinavé praktiky?

V Praze, dne 5.12. 2019 PhDr. Pavel Beňo

JULIAN ASSANGE CZ

(Další texty a videa na toto téma v ČJ)

Novinky CZ (6.12.2010)

Wikipedie

Aktuálně CZ (2012)

Parlamentní listy (2018)

Novarepublika.cz (2018)

Rukojmí.cz (2019)

BRAŇME SVOBODU SLOVA! PETICE ZA POLITICKÝ AZYL PRO JULIANA ASSANGE (2019)

Tisková konference za osvobození Juliana Assange v Berlíně (7.2. 2020, německy)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *