Zdanlivá (falešná?) demokracie

V posledních letech se celá řada kolegů – psychologů, ekonomů, žurnalistů či expertů z mnoha jiných oborů – velmi kriticky vyjadřuje na adresu fungování demokracie v EU příp. i jinde. Za všechny bych zde rád zmínil alespoň emeritního profesora univerzity v Severoněmeckém Kielu Rainera MAUSFELDA nebo novináře, moderátora a blogera Kena JEBSENA z Berlína.

Demokracie je především svobodnou výměnou myšlenek a názorů ve veřejném prostoru a v této společnosti existují lidé, kteří si takovou svobodnou výměnu prokazatelně nepřejí. Tito pak vytvářejí různá účelová společenství, kliky či klany, pro které je typické, že proklamují něco úplně jiného, než čemu doopravdy věří a co sami nakonec dělají.

Odhalit tuto skutečnost není snadné, protože jejich vztahy a vazby bývají obvykle přinejmenším velmi netransparentní či dokonce tajné. V takovém kontextu se v poslední době používá termín deep state (skrytý stát). Média, která kdosi kdysi označil jako „hlídacího psa demokracie“ – alespoň ta velká a oficiální – jdou těmto lidem stále více na ruku, protože právě o ty „bohaté a mocné“, se kterými jít do konfliktu či sporu se obvykle nevyplácí…

PŘÍBĚHY ZE SOUČASNĚHO ŽIVOTA A PRAXE

Příběh a svědectví pana Roberta: Hello bank! – Krátký popis událostí ze dne 27.8.2019

Po několika měsících nepřítomnosti na pracovišti jsem dne 27.8. v odpoledních hodinách dorazil do Hello bank!, abych se setkal s novým francouzským vedením (pánové Leroux a Pirou), u kterých se zdálo, že budou mít zájem vyřešit vzniklou situaci v oblasti mé tzv. whistleblowing iniciativy ze dne 29.1.2019. Oba pánové mi schůzku potvrdili.

Když jsem dorazil do šestého patra, kde sídlí p. Leroux (generální ředitel), jeho asistentka mi řekla, ať se chvíli posadím před jeho kanceláří. V tentýž okamžik kolem mě proběhl p. Švajdler (ředitel divize Operations, a poté i pí. Escobar (ředitelka HR). Oba se příjemně usmívali a zdravili. Tehdy jsem ale ještě netušil, že je to past. Zhruba 5 minut poté se opět objevila pí. Escobar v doprovodu pí. Růžičkové (vedoucí oddělení Compliance, která prošetřovala výše uvedenou whistleblowing iniciativu), a řekli mi, že je mám doprovodit do kanceláře p. Buška, finančního ředitele. Tam jsem se dozvěděl, že od mé schůzky s francouzským vedením zkrátka nebude vůbec nic. Jakmile jsme dosedli, celá atmosféra se naráz změnila, a já jsem se náhle octl pod enormním psychickým nátlakem ze strany pí. Escobar a p. Buška. Pí. Růžičková po celou dobu všemu pouze mlčky přihlížela. Bylo mi řečeno, že mi hrozí okamžitá výpověď pro hrubé porušení pracovní povinnosti. Jelikož jsem u sebe neměl brýle na čtení, takže jsem si nemohl v klidu přečíst dokument, co ležel na stole, požádal jsem je o vysvětlení. Pí. Escobar mi k tomu řekla, že se to týká především videa, které se mnou natočil pan Beňo, můj zmocněnec. Řekl jsem jim, že to video ale nebylo nikde zveřejněno, načež mi pí Escobar odvětila, že jsem ho dle jejího soudu určitě šířil dál. Důkaz k tomu ale žádný neměli. Jako alternativu k této hrozbě mi potom nabídli rozvázaní pracovního poměru dohodou. Jelikož jsem v daný okamžik opravdu nevěděl, co mám dělat, a navíc jsem si to bez svých brýlí na čtení ani nemohl přečíst, poprosil jsem je o pětiminutovou pauzu, abych se telefonicky poradil s panem Beňou. P. Bušek mi k tomu řekl, že pokud to udělám, tak v tentýž okamžik nenávratně dostanu onu výpověď. Nakonec jsem tedy byl donucen podepsat rozvázání pracovního poměru dohodou. Jakmile se to stalo, okamžitě mi odebrali pracovní notebook, včetně karty ke vstupu do budovy, a vyvedli mě ven. Během následující noci se mi enormně přitížilo, takže jsem se od příštího dne octl v psychiatrické péči. (R.G.)

Otázka k zodpovězení:

Dne 8.4. 2019 mne pan Robert Grgurinovič požádal o zastupování a ve smyslu příslušné zákonné normy jsme také podepsali příslušnou Plnou moc (viz dále). Zaměstnanec i zaměstnavatel tuto plnou moc akceptovali a tak jsem se mohl zúčastnit 1-2 schůzek v této věci v sídle společnosti v Praze 5. …

Plná moc ze dne 8.4. 2019

To, že jsem se však nemohl zúčastnit schůzky dne 27.8.2019 (viz popis výše) považuji za přinejmenším podivné. A skutečnost, že jsem až do dnešního dne jako zmocněnec p. Grgurinoviče ze strany zaměstnavatele nebyl o této schůzce, jejím průběhu a výsledcích informován mne vede k závěru, že jakákoli dohoda, která byla na tomto setkání uzavřena by mohla být soudem zneplatněna, protože by mohlo jít o tzv. dohodu pod nátlakem a tedy v rozporu s právem či přinejmenším v rozporu s dobrými mravy.

V Praze, dne 12.9. 2019., PhDr. Pavel Beňo (Workrelations – Práce & vztahy)

Příběh z jedné (tyrkysové) banky …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *