Domů

Vítajte na webových stránkách, ktoré sú venované občanom-zamestnancom, ktorí sa stali terčom psychického násilia, kam počítame aj násilie štrukturálne a násilie ekonomické.

Ide o formy násilia, ktorým sa zatiaľ v našej spoločnosti nedostáva dostatočnej pozornosti, hoci ich dopad na kažýdého jej člena je značný a deštruktívny.

Naše stránky vznikli aj vďaka dlhoročným skúsenostiam a praxi v oblasti tzv. anti-mobbingu a radi by sme touto cestou prispeli k intenzívnejšej výmene skúsenosti a spolupráci v medzinárodnom kontexte.

Preto chceme prinášať aj niektoré informácie o snažení našich kolegýň a kolegov zo spriaznených (antimobbingových) uskupení v susedných štátoch.

  • Initiative fuer mobbingfreie Gesungheit, e. V. (Hamburg)
  • Práce a vztahy, expertní skupina (Praha)