Antimobbing International …

(Ilustračné foto: www.pixabay.com)

Ako  som to už uviedol aj na inom mieste týchto webových stránok, k našim ambiciám a cieľom patri aj vybudovanie tímu odborníkov (expertov), ktorí sa dokážu dobre orientovať v problematike tzv. vzťahovej patológie a sú pripravení a dostatočne zralí aj pre poradenskú a posudkovú činnosť v tejto oblasti.

Ako „vzťahová patológia“ bývajú onačované nielen  mobbing a bossing, ale aj niektoré ďalšie fenomény a pojmy ako je napr. obťažovanie (harassment), diskriminácia, staffing, stalking (prenasledovanie), atp. .

Tieto javy je možné obvykle považovať aj za signály deštruktívnych, to zn. nezdravých (patologických) medziľudských vzťahov na pracovisku, ale samozrejme nielen tam!

Ak chcete využiť dlhoročné skúsenosti, ktoré máme v oblasti anti-mobbingového poradenstva ako aj v oblasti auditu (hodnotenia) vzťahovej patológie či vzťahovej kultúry v konkrétnej skupine na konkrétnom pracovisku, radi sa s Vami podelíme o to, čo už vieme.  Rovnako vám ponúkame supervíziu v aktuálnych či „živých“ konfliktoch a problémech v oblasti vzťahovej patológie.

A ak sa doknca vážnejšie zaujímate o túto problematiku, alebo dokonca o členstvo v našej (medzinárodnej?) skupine anti-mobbingových  expertov, dajte nám to prosím vedieť na niektorú z našich e-mailových adries:

info@workrelations.eu   príp. pavel.beno@anti-mobbing-forum.eu.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie kontakty a spoluprácu.

Založenie pracovnej skupiny WORKRELATIONS … /Antimobbing International/  – text, ktorý bol zverejnený na www.leymannspirit.eu :

Informace o vzniku pracovní skupiny …

 

ImG e.V (Hamburg/DE)

ImG e. V. – Initiative für mobbingfreie Gesundheit

je spolok (Verein), ktorý bol založený 30.4. 2017 v nemeckom Hamburgu, kde sa až do svojej smrti v roku 1999 angažoval aj prof. Hainz Leymann, ktorý spoluzakladal skupinu Klima e.V. Predsedom obidvoch spolkov (Klima e.V. a ImG, e.V. je Dr. Alfred Fleissner.

PhDr. Pavel Beňo bol na ustanovujúcom stretnutí zvolený za 2. podpredsedu spol. ImG. e.V. a jedným z cieľov spolku je usilovať o vybudovanie medzinárodnej anti-mobbingovej platformy, kde bude masť svoje miesto iste aj Občianske združenie Práca a vzťahy – zdravá spoločnosť bez mobbingu.

 

 

Práce & vztahy (CZ)

Občanské sdružení Práce a vztahy vzniklo v roce 2001 a své sídlo měla po dobu celého svého trvání (2001 – 2016) v Praze. Vzniklo z expertní skupiny stejného názvu, které členové – PhDr. Miloš Bednář, PhDr. Jiří Jonák  a PhDr. Pavel Beňo) se v anti-mobbingovém poradenství angažovali od roku 1999.  Na to, že združení nečerpalo žádné dotace – ať již ze strany sponzorů či státu -vyvíjela pozoruhodnou aktivitu a jistě přispěla nemalou měrou k seznámení  odborné i laické veřejnosti s pojmy  jako mobbing, bossing, harassment, atd. .

Kromě bezpočtu individuálních poradenských konzultací a rozhovorů se skupina angažovala také v organizaci některých lokálních i mezinárodních setkání, kupř. Konference o diskriminaci a mobbingu s mezinárodní účastí (2009), která se konala v Parlamentu ČR – Senátu, Vzpomínkového mezinárodního setkání na Hainze Leymanna v Praze (2011), nebo Výměny zkušeností o mobbingu s některými zahraničními hosty v nakladatelství Portál v Praze (2016).

Některé publikace z těch časů, které by vás mohly zajímat:

                                

 

Aktuální dění:

Diagnostika psychického násilí na pracovišti a ochrana občana-zaměstnance … (workshop, Praha, 3.5. 20189)

rámcový program

Príspevok Dr. A. Fleisnera z Hamburgu /Moje skúsenosti a spolupráca s dr. Leymannom … /

Aktuální články:

Stopy-vedou-do-ředitelny-…-březen-2018

nastroje-moci

 

Výuka předmětu Mobbing a bossing na Univerzitě JAK v Praze …

… probíhá nepřetržitě již od roku 2010. Nejspíše tak jde o jedinou vysokou školu v ČR (EU či jinde?), kde se studenti mohou systematicky vzdělávat také v této, dosud neprobádané, oblasti vědění.  Rádi se s příp. zájemci z řad jiných univerzit či vysokých škol podělíme o své zkušenosti!

2 prezentace z předmětu Mobbing a bossing z roku  2018: 

Úvodní prezentace k předmětu

Prezentace k předmětu MoBo- pokračování

 

Naše weby:

www.anti-mobbing-forum.cz;  www.leymannspirit. eu;  www.vztahovna.cz;

www.civilcourage.cz www.civilcourage-tv.eu;   www.workrelations.eu;

Práca a vzťahy … (SK)

(Foto v záhlaví: SME – Jozef Jakubčo)

Práca a vzťahy – zdravá spoločnosť bez mobbingu …

… aj také by malo byť podľa nás slušné Slovensko!

Bolo, je a dúfajme, že ešte aj bude veľmi poučné a inšpiratívne sledovať všetky tie udalosti, ktoré sa v posledných dňoch na Slovensku udiali a dúfajme, že  ešte stanú. Slušné Slovensko? – To je aj spoločnosť bez násilia – fyzického, psychického, ekonomického, sexuálneho …  !

A takáto „vec“ nám iste nespadne z neba!

Aj tieto webové stránky – a predovšetkým ľudia , s ktorými by sme radi vytvárali ich formu a obsah – by k tomu mohli prispieť.

Veď skúsme a veď uvidíme …

Exekúcia – Slovenská realita …  

Rozhovor s ing. Štefanom Pappom o jeho práci a pomeroch na jednom kontrolnom orgáne štátu  …