Příběh z jedné banky …

Jejich názor … Náš názor – Váš názor …

Odpověď z (tyrkysové) banky – e mail ze dne 10.6.2019:

Dobrý den, R., pane Beňo, vzhledem k Vašemu postoji a hodnocení našeho interního šetření jako nedostatečného, neobjektivního a destruktivního ke dnešnímu dni shledáváme další pokračování tohoto šetření z naší strany za nedůvodné. Dnešním dnem proto považujeme Whistleblowingové šetření v souladu se zněním interní směrnice o Whistleblowingu za uzavřené se závěry, které byly sděleny v Závěrečné zprávě ze dne 29. 3. 2019. Nápravná opatření byla z Vaší strany odmítnuta, proto nebudou provedena. S Vašimi dalšími případnými návrhy na řešení situace se, prosím, obraťte na útvar HR. J. Š., RCS Officer, Útvar Compliance

Náš (nežádoucí?) postoj a „odmítnutí“…. e-mail ze dne 22.5.2019:

Dobrý den …!

Naše stanovisko je následující:
Při vší úctě k Vašemu snažení považujeme interní šetření oznámení vašeho zaměstnance (G.) za nedostatečné, neobjektivní a v některých ohledech za přímo destruktivní (hidden agenda!)- a to nejenom z ohledu na zdravotní stav jednotlivce, ale také další zdravý vývoj demokratické (vaší?) společnosti.

Pan G., jak je všeobecně známo, nepatří do skupiny vedoucích pracovníků banky a to může být příčinou jeho „obětování“ ve prospěch „zaretušování“ některých manažerský chyb a nedostatků několika participujících manažerů, jak o tom svědčí – mimo jiné – také okolnosti a způsob jeho odvolání z projektu OSS, jak jste to ostatně i sám popsal v zápisu ze schůzky konané dne 14.5. 2019 (viz).

Máme toho však na srdci ještě mnohem více:
– Kupř. zda a jakým způsobem byl pan G. „oslovován“ či spíše „konfrontován“ některými vysokými manažery Vaší banky v otázkách svého duševního zdraví …
– Nebo také proč jste ve Vašem zápisu (14.5.2019) vynechal „episodu“ o rozhovoru pí R. s p. D. na margo jeho nevhodného chování k p. G., o kterém Vaše kolegyně sama při našem posledním setkání dost podrobně mluvila ??? To, že se tento Váš zaměstnanec zachoval v rozporu s Etickým kodexem vaší společnosti se potvrdilo, bohužel jste si již nedali tu práci zjistit, z jakého motivu a příp. i na čí vlastně pokyn takovýmto způsobem tento nezkušený manažer vlastně jednal. Jako by angažovanost a kompetence vašeho snažení skončily na prahu dveří některých manažerských kanceláří.
– A samozřejmě si i nadále myslíme, že odebrání finančního ohodnocení je v přímé souvislosti s kritickými názory a nikoli s nedostatečným pracovním výkonem p. G. a jsme připraveni to i dokázat před nezávislým „vyšetřovatelem“ či „soudcem“.

Nicméně si nemohu odpustit poznámku o tom, že důvěra mého zmocnitele ve svého zaměstnavatele je v současnosti značně otřesena a bude-li mu vaše banka ochotna vyjít v některých jeho požadavcích vstříc, zvažuje také možnost skončení svého pracovního poměru dohodou…
Zejména pak v tom případě, nebude-li pro Vás náš požadavek „nového šetření celé záležitosti externím mediátorem“ z nějakého interního důvodu přijatelným.

Své vyjádření v této věci nám laskavě pošlete do 10.6. 2019.

S pozdravem
PhDr. Pavel Beňo, zmocněnec v plné moci …

Reakce pana G. – spontánní a „nevyžádaná“ …

Motto:

„I kdyby Samurajovi náhle uťali hlavu, stále by byl ještě schopen provést jeden zásah s přesností. Pokud se stane pomstychtivým duchem a prokáže velké odhodlání, tak přestože je jeho hlava sťata, nezemře.“ HAGAKURE

Dobrý den,

dovoluji si zde ještě přidat několik závěrečných slov k uvedenému předmětu, abych dodatečně vysvětlil, co mi stále leží na srdci.

25.3. jsem oddělení Compliance písemně informoval o další vlně hrozeb ze strany M. D., ke kterým se tentýž den doznal paní R. . Na základě jeho svědectví bylo možné naprosto přesvědčivě zjistit, že jsem od samého začátku hovořil pravdu.

Přesto jste ve své závěrečné zprávě ze dne 29.3. uvedli, že se nic zvláštního nestalo.

Potom jsem Vás několikrát požádal, včetně HR, aby mi byla poskytnuta ochrana formou přesunu na jiné pracoviště, neboť se mi rapidně zhoršil můj zdravotní stav. HR dokonce ani nemělo tu slušnost mi odpovědět. Dokonce jsem Vám jednou doložil i lékařskou zprávu o významné ztráty krve v zasedací místnosti, včetně diagnostikované příčiny, proč k něčemu takovému v zaměstnání vůbec došlo. Pouze pro upřesnění, od začátku ledna jsem necelých 50 dní strávil v pracovní neschopnosti. A k tomu vůbec nepočítám všemožné návštěvy lékaře a téměř vyčerpanou dovolenou, kterou jsem si musel postupně vybírat, abych se alespoň částečně ochránil před toxicitou daného prostředí. Toto už mi nikdo z Vás nevynahradí. V této oblasti totiž spatřuji hlavní jádro zmíněné korporátní destruktivity, naprostého nezájmu a lhostejnosti, i když se to celé snaží tvářit jaksi úplně jinak.

Styďte se, neboť tentokrát už vůbec nejde o T. Š., ani o M. D. Jde už pouze a jen o Vás.

Z tohoto důvodu jsem v pondělí  odpoledne podal podnět na pařížskou centrálu, takže dle jejich okamžité reakce lze v brzké době očekávat generální inspekci. Nedoufám ale v nějaký zásadní obrat. Domnívám se totiž, že i tato část příběhu se ponese ve stejném retušovacím duchu a tichému našlapování po špičkách. Je to jen další iluzorní hra potulných kejklířů, kde se snažíme jeden druhému namluvit, že pracujeme ve společnosti, kde nám upřímně záleží na druhých lidech.

Šlo mi jen o to, abych Vám třem alespoň trochu znepříjemnil život, i když Vám nic zásadního určitě nehrozí. 

Bude ale zajímavé sledovat, jak naložíte se svým morálním kreditem a hlavně se svým svědomím, až se Vás budou jednotlivě vyptávat, zdali jste věděli o všech těch nepravostech.

Nyní možná už i tušíte, proč jsme s panem Beňou odmítli Vámi navrženou mediační schůzku. Instinktivně jsme totiž cítili, že mi to v dané konstelaci nepřinese vůbec nic dobrého, spíše jen další vlnu trápení a hoře. Když jsem od Vás ale potřeboval skutečnou pomoc, tak jste mi buď vůbec neodpověděli (viz případ s HR, který jsem uvedl výše), nebo jste mi napsali, že mám trpělivě vyčkávat, neboť ta či ona osoba je na dovolené apod. Ostatně i poslední odpověď pana Š. nechť je toho důkazem, neboť jste nám opět odpověděli v nejzazším možném termínu, což pouze jen potvrzuje Váš skutečný zájem o mou osobu, zdravotní stav a celkové dořešení situace. V mých očích to tedy byla jen další past na zraněného medvěda, tak jako i skleníkový výběh, který mi byl přichystán před dveřmi kanceláře paní R. .

Toť asi vše, co jsem Vám chtěl říci. S pozdravem R. G.

Epilog? (… část e-mailu pana G. ze dne 15.6. 2019)

… V práci jsem se stal pan neviditelný. Po mém posledním e-mailu se totiž všichni stáhli do svých ulit. Jako bych přestal pro firmu existovat. …

Příběh pana R.G … (Kdo je kdo v tyrkysové bance? ) – Text(y) připravujeme a uvítáme vaši účast, pomoc a příp. spolupráci …


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *